Start och parkering

Du kan välja att vandra hela Storbäcksleden eller att bara gå en delsträcka. Lämpliga startpunkter för din vandring är (se kartan):

A. Vid Östbäck strax öster om E4:an, 2 km norr om Ostvik. Där finns en asfalterad yta med plats för 2-3 bilar. Härifrån kan du gå leden nedströms och passerar först grillkojan vid Vallforsen.

B. Vid Persbacken, just öster om den gamla bron över Storbäcken.. Därifrån kan du välja att gå norrut mot Vallen och kommer då till grillkojan vid Vallforsen eller följa bäcken nedströms mot Ostviks kvarn (punkt C) och vidare mot bäckmynningen. Parkering på Byahusets gård i Ostvik – se kartan. Alt. på nygjord parkering strax väster om bron, nederst i backen.

C. Vid Ostviks kvarn – se kartan. Härifrån kan du gå ut till den tillgänglighetsanpassade rast/fiske-platsen ute vid bäckmynningen. Parkering vid Ostviks kvarn eller för rörelsehindrade i anslutning till rastplatsen vid bäckmynningen.

Karta

 

Parkering vid B ska ske på västra sidan om bron, på Ostvikssidan, där finns en nygjord parkering.

Startpunkt A

Starpunkt B

Startpunkt C

Fem rastplatser längs med leden göra att du har många möjligheter till fikastopp och för att vila trötta ben. För den som sitter i rullstol eller har svårt att gå kan man åka direkt till ledens slut i Östanbäck. Där finns en anpassad fiskebrygga, grillplats och toalett. Det finns både gädda och abborre i bäcken och vissa år planterar Fiskevårdsföreningen ut regnbågsforell.

Fiskekort krävs och kan köpas via  Turistbyrån i Skellefteå, Skellefteå Camping eller hos lokala återförsäljare.

http://www.skelleftea.se/vandring

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=139325

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=155498  Här kan du köpa Vandringskortet.

Karta Storbäcksleden

http://www.skelleftea.se/Fritidskontoret/Innehallssidor/Bifogat/Info%20Storb%C3%A4cken.pdf