Storbäcksleden

 Välkommen till Storbäckens Vandrings– och fiske stig!

Stigens hela sträckning är ca 6 kilometer och startar strax öster om E4:an och följer Storbäcken (med ett litet avbrott) nästan ända ut till mynningen i Ostviksfjärden.

Eftersom bebyggelser och kulturer ofta etableras utmed vatten har förstås Storbäcken på många sätt spelat en stor roll för våra byar. Med tanke på landhöjningen gick förstås havet betydligt längre in än nu, vilket innebär att själva bäcken var kortare men både bredare och större.

Det berättas att ”Hinners Kelu” (Kielm Andersson som levde 1731 – 1832) stått ”motstake” vid Brännsvedjan medan andra rodde not på låglänta områden som sedan blev ängsmark.

Bäcken har genom åren förstås även haft viss betydelse både för fiske och sjöfågeljakt. Bäcken utgör också en naturlig ”Korridor” eller förbindelselänk mellan Ostviksfjärden och Ostträsket med sitt rika fågelliv.

Vi hoppas att ditt besök vid Storbäcken och dess omgivningar ska ge dig en fin naturupplevelse. Studera gärna de informationstavlor som finns uppsatta utmed bäcken och unna dig gärna en stunds avkoppling vid någon av våra rastplatser, antingen ute vid bäckmynningen, strax nedströms Persbacken eller uppe vid Vallforsen. Notera att rastplatsen ute vid bäckmynningen är fullt tillgänglig även för rullstorsburna. Där finns fiskebrygga, grillplats och toalett.

För information om parkeringsplatser och lämpliga ställen att starta vandringen, se information under ”Vandringskortet, start och parkering”  klicka här.  http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=155498

Vandrings- och fiskestigen med sina anläggningar är tillkommen genom ett s.k. ”leaderprojekt” i samarbete mellan Östanbäcks och Ostviks respektive byaföreningar och byamän (samfällighetsförening) samt Ostvik/Östanbäcks Fiskevårdsområdesförening. Fiskevårdsområdesföreningen är ansvarig för stigens förvaltning och skötsel.

Välkommen och på återseende!
Ostvik/Östanbäcks Fiskevårdsområdesförening.