Kulturinventering

Vi tror att det runt om i markerna i våra byar kan finnas ”lämningar”, platser eller annat som få känner till men som är av kulturhistoriskt värde och som fler skulle vilja veta mer om.
Det kan t.ex. vara fångstgropar, stenmurar, röjningsrösen, gamla bosättningar, gamla eldstäder, gistvallar, gamla båtlänningar m.m.
Vi vill försöka kartlägga och dokumentera alla sådana platser/miljöer. Genom ökad kunskap kan vi rädda vårt kulturarv inför framtiden.
Det är allas vårt ansvar och arbetet med detta vill vi börja redan nu.

De kartläggningar och dokumentationer som genomförs kommer vi att publicera löpande här på hemsidan.

Vi vill därför be dig att tänka igenom vad du känner till eller har hört talas om när det gäller sådana platser och att du kontaktar någon av oss i styrelsen för att berätta vad du vet eller vad du hört talas om.
Det är viktigt att du kan förklara var och hur man hittar till den aktuella platsen eftersom vi så småningom vill besöka den för att dels fotografera och dels märka ut den.

Nu har det placerats ut skyltar/information, på några av de platser i byarna som är intressanta.
Det finns nu en  på vår hemsida där alla ”K-märkta” platser är markerade,
om möjligt även med gps-koordinater för respektive plats.

Har du vetskap om någon intressant plats/kulturminne, så dela gärna med Dig. Så vi kan komplettera kartan.

Kontakt kan tas med Bengt Gunnarson på mobil nr:  070-78 55 184

 

Sätt igång ”kulturspaningen”!