1981 Byggdes den nya bron över Storbäcken i Persbacken

 

 

Foto: Yngve Karlsson, scannade från negativ.