IOGT-NTO

Föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Byahuse, den består av föreningsträffar och viss barnverksamhet. Föreningen bildades 1931 och byggde i slutet av 30-talet IOGT-gården, vilken för ett tiotal år sedan såldes till Ostviks Byaförening och då döptes om till nuvarande namn Byahuse. Är du intresserad av att bli medlem i vår förening, eller har du synpunkter att framföra är du välkommen att kontakta:Gunnar Wiksten (ordförande) 0910-72 24 87 eller gunnar.wiksten@ostvik.se