Rastplatser med GPS-koordinater

En mycket fin tillgänglighetsanpassad brygga med ramp X=7 206 139, Y=1 749 139

Rastplats med bänk och grillring X =7 208 420, Y =1 749 851

Grillplats vid Albertsforsen X = 7 209 155, Y=1 749 510

Vindskydd X=7 207 437, Y=1 749 744

Rastplats med grillkoja X=7 209 531, Y=1 749 314