2013-07-10 Cafékväll med OMG

 

 

Foto: M Sene Karlsson