Kontakt

Ostvik och Östanbäck är två byar 1,5 mil norr om Skellefteå i Västerbottens län.

Byaföreningen Swish 123 269 44 20 och Bank giro 5018-8085

Ansvariga för hemsidan är Ostviks och Östanbäcks byaförening.
Sammankallande: Linda Byström, lindabys82@gmail.com, 073-848 41 20

Margaretha Sene Karlsson, Webmaster: senekarlsson@gmail.com

Kontakta oss gärna med tips om händelser, eller om du har någon fråga om någonting som berör våra byar.

Kassör: Linda Lundgren lundgrenlinda75@gmail.com 070-517 64 86

Sekreterare: Susanne Marklund, susanne.marklund@ostvik.se, 070-648 11 82

Ledamot: Carla Dunder, carladunder@hotmail.se                       073-817 26 96

Ledamot: Simon Lundmark, simon.lundmark@norra.se             070-557 77 43

Ledamot: Linnea Vikberg, linnea.vikberg@gmail.com                  070-652 92 86

Ledamot: Petra Holmbom, petra_170@hotmail.com                 070-610 89 80

Suppleant:  Jörgen Andersson

Suppleant: Hanna Frohm