2022-03-26 Besök av Motorhistorikerna

Folkligt och festligt, med hamburgare, kaffe bl.a.

Foto. Margaretha Sene Karlsson