2013-07-17 Cafékväll med Senadraget

 

Foto: M Sene Karlsson