Om byarna

Ostvik och Östanbäck är två byar i Skellefteå kommun, Västerbotten. Byarna ligger 2 mil norr om Skellefteå. Från att ha varit jordbruksbyar är de numera pendlingsorter där de flesta har sin försörjning utanför byarna. Här finns bland annat skola och barnomsorg, idrottsklubb, bönhusföreningar och en byaförening med framtiden i sikte. Det är nära till natur, hav, bad, fiske och vidsträckta vyer vilket gör byarna till ett paradis för den friluftsintresserade.

Samtidigt har vi nära till staden Skellefteå. Med den numera fyrfiliga E4:an tar du dig snabbt och säkert till Skellefteå på cirka 15 min.

Det är många som undrar var gränsen egentligen går mellan Ostvik och Östanbäck, och här kommer svaret: byarna delas av vattendraget Storbäcken! Detta gäller ända fram till området i norr som kallas Björkhammar, där Björkhammar som helhet är en del av Ostvik trots att det delas av Storbäcken.

Historia

Det finns bevis för att det bodde folk i området för c:a 3500 år sedan.
Sex gravrösen som uppskattas vara c:a 3000 år gamla finns, varav det största som tyvärr är delvis raserat ligger vid Själabodträsket.

Folket var mest fiskare och jordbrukare. I Gustav Vasas Jordabok (från 1543) står det att det fanns 14 åbor i området väster och öster om Storbäcken.

 

 

 

Läs mer under flikarna till vänster.