Verksamhetsberättelse 2015

Ostviks & Östanbäcks Byaförening

Verksamhetsberättelse för år 2015.

Styrelsen för Ostviks & Östanbäcks byaförening lämnar följande redovisning för verksamhetsåret 2015.

Aktiviteter under året.

Med Hjälp av frivilliga insatser har vi kunnat genomföra följande aktiviteter.

Under februari och november man framfört revyn Skrattastrof, i Byahuset.

I Feruari hade vi möte med Skoterklubbarna Kåge och Byske, för att få igång en lokal grupp som kan ordna Skoterlederna genom byarna. Detta resulterade i att nu är lederna uppmärkta med kryss.

I februari kunde man även få information om Släktforskning genom DNA.

Den sista April, träffades vi vid Brännträsket och firade in våren. Det såldes lotter och bjöds på fika, sång. Som vanligt var det god uppslutning.

Gökotta, som traditionen bjuder, på Rävaberget, tillsammans med EFS.

Vårstädningen av våra badplatser, genomfördes den 7 juni, med god uppslutning. Avslutades med varmkorv och fika.

Midsommar, firades på Åsen i Östanbäck. Många kom och dansade runt stången samt deltog i de olika aktiviteterna.

5 juli genomfördes Byarallyt. Som gick genom Drängsmark-Frostkåge-Östanbäck-Ostvik-Drängsmark. God uppslutning,  byaföreningen och Östanbäcks bönhus sålde fika och mackor.

Vi har genomfört sommarcaféer, under fyra onsdagar, i juli månad, gott fika, trevlig underhållning och som vanligt drog de lokala bandet OMG, mest publik. Den sista onsdagen vigdes åt våra yngsta, med Sagolik Sagolek. Total nettobehållning blev 6600:-.

10 augusti hade vi besök av Veteranknuttarna.

19 september genomförde vi Byaförenings dag, med Våffelfrossa.

Den 25 oktober, bjöd vi på Älgsköttsoppa, ny kock för i år, var Håkan Engström. Många kom och åt och trivdes.

Lucia den 13 december, skolans Lucia underhöll. OMG spelade och det såldes fika och lotter. Skolbarnen sålde eget fika

Daglediga har under året haft aktiviteter, första tisdagen i månaden. Under februari – april och oktober – december.

 

Genomförda projekt.

Ny anslagstavla har satts upp vid Avasandvägen, mot Söderbodan.

Luftluft värmepump har installerats i Byahuset.

Möte med Tekniska kontoret, ang. 10 belysningspunkter, som kommer att sättas upp mellan gamla Konsum och mot Karolinabacken.

Medlemsinformation.

Två nr av Storbäcksdalens Allehanda har tryckts och delats ut.

Utöver detta har information gått ut via FB, Hemsidan och affischering på anslagstavlorna.

Föreningen har även skaffat Swish.

Det planeras för Nyinflyttarfest den 17 januari 2016.

Medlemsutveckling.

Antalet medlemmar:

Deltagande i nätverk.

Bengt Gunnarson, fortsätter att delta i nätverket ”Bygga och Bo på landet”

Styrelsen sammanträden och medlemsmöten.

Föreningen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten.

Avslutning.

Vi vill avslutningsvis tacka alla som på olika sätt har hjälpt till i och stöttat vår verksamhet

Och hoppas på bybornas fortsatta engagemang och stöd.