Kontakt

Ostvik och Östanbäck är två byar 1,5 mil norr om Skellefteå i Västerbottens län.

Byaföreningen Swish 123 269 44 20 och Bank giro 5018-8085

Ansvariga för hemsidan är Ostviks och Östanbäcks byaförening.
Sammankallande: Susanne Marklund, susanne.marklund@ostvik.se,  070-648 11 82

Margaretha Sene Karlsson, Webmaster: senekarlsson@gmail.com

Kontakta oss gärna med tips om händelser, eller om du har någon fråga om någonting som berör våra byar.

Kassör: Mats Nilsson, matsfnilsson@allt2.se 0910-72 91 10, 076-787 76  96

Sekreterare: Margaretha Sene Karlsson, senekarlsson@gmail.com 0910-72 24 79, 070-356 12 45

Ledamot: Per Markström, per.o.markstrom@gmail.com 070-210 07 60

Ledamot: Sofia Lundmark, lundmark_59@hotmail.com 070-616 42 27

Ledamot: Linda Byström, lindabys82@gmail.com 073-848 41 20

Ledamot: Maria Svensson, miap78@hotmail.com 070-568 48 07

Suppleant: Charlotta Näslund, charlotta.naslund@hotmail.com 0730-54 87 36

Suppleant:  Margareta Nilsson, magganinilsson@telia.com 073-808 58 84